Det handler om
å starte arbeidet – nå.
Kjetil Thulin

Kjetil Thulin

Kjetil Thulin er eiendomsjef i Spector og har bakgrunn fra salg og utvikling av bolig- og næringsprosjekter. De siste årene har han vært tilknyttet Øgreid Eiendom som eiendomsutvikler og videre eiendomssjef. Dette samarbeidet pågår fremdeles, og noen av prosjektene til SPECTOR er i fellesskap med Øgreid Eiendom AS.  

SPECTOR jobber også i konkrete eiendomsprosjekter sammen med lokale selskaper som Bavaria Eiendom, Kruse Smith, SV Betong, m.fl.